Informatii DEEE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat.
In conformitate cu prevederile OUG 195/2005, privind protectia mediului si ale OUG 5/02.04.2015, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, transpunere a Directivei Europene nr. 2012/19/UE, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:
- nu aruncati deseurile de echipamente electrice si electronice împreuna cu resturile menajere ! colectati separat deseurile de echipamente electrice si electronice si predati-le la un centru de colectare specializat !
- aveti cel mai important rol în pastrarea unui mediu înconjurator cat mai curat si implicit a sanatatii dumneavoastra, prin refolosirea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice !
- depozitarea deseurilor de echipamente electrice si electronice în conditii improprii poate avea efecte grave asupra mediului si sanatatii umane!
- deseurile de echipamente electrice si electronice contin in componenta lor substante periculoase!
- costurile legate de colectarea, depozitarea, transportul si predarea deseurilor de echipamente electrice si electronice la firme specializate revine producatorilor si distribuitorilor de asemenea echipamente!
Produsele care genereaza deseuri de echipamente electrice si electronice sunt marcate cu urmatorul simbol:

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseuri menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.
SC EX GALA CO SRL este in intelesul O.U.G. 5/2015, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, distribuitor de EEE (echipamente care sunt dependente de curenti electrici sau campuri electromagnetice pentru a functiona corespunzator si echipamente pentru generarea, transferul si masurarea acestor curenti si campuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominala de maximum 1.000 de volti, pentru curent alternativ, si 1.500 de volti, pentru curent continuu).
In conformitate cu art. 34 din O.U.G. 5/2015, SC EX GALA CO SRL are obligatia sa informeze cumparatorii in momentul vanzarii de EEE cu privire la costurile colectarii, tratarii si eliminarii în conditii de protectie a mediului, prin evidentierea separata a acestor costuri.
Pretul de vanzare al EEE comercializate de SC EX GALA CO SRL prin intermediul acestui site, include costurile de colectare, tratare si eliminare a DEEE, costuri care sunt evidentiate la nivel de produs, pe factura fiscala.